Dränering i Ulricehamn

dränering

Dränering betyder att man gräver något som kan liknas vid ett dike för att man vill leda bort ytvatten eller grundvatten som är oönskat inom ett visst område. Det är vanligt att man vill dränera en tomt eller exempelvis runt en villa om man märker att man har problem med fukt. I Ulricehamn och i området omkring Ulricehamn finns det ett par olika aktörer som utför dräneringsarbeten. Ett exempel på ett företag i Ulricehamn som arbetar med dränering är Nybergs Entreprenad. Vidare finns det även Länghems Maskin & Transport som utför olika typer av grävarbeten och dräneringsarbeten omkring Ulricehamn. 

Ett typiskt dräneringsarbete innebär att man gräver ner något som kallas för dräneringsrör i marken. Ett dräneringsrör använder man för att uppnå effektivare avrinning. Det som skiljer dräneringsrör från vanliga avloppsrör är att dräneringsrören har väldigt små hål i sig och är inte helt täta. Anledningen till att det är små hål i rören är för att yt- och grundvattnet ska ha möjlighet att tränga in i rören för att sedan ledas bort i den riktning som man har lutat röret. 

I Ulricehamn är det vanligt att man behöver utföra en dränering vid källarväggar. Eftersom en källare är byggd under markytan så kommer väggarna i kontakt med grundvatten och ytvatten på ett helt annat sätt än om byggnaden inte skulle ha någon källare. När man utför dränering vid källarväggar i Ulricehamn så gräver man ett dike som är ungefär en meter brett precis intill källarväggen. Man vill även gräva det så pass djupt att det är ungefär en halvmeter under nivån som kallas för husets grundsula, det vill säga husets absolut lägsta punkt. Sedan placerar man det perforerade röret på så sätt att det kan leda bort både vanligt regnvatten som kommer ovanifrån men även grundvattnet. Grundvattnet är det vanligaste problemet till att man får fuktskador i en källare och det är väldigt viktigt att utföra en dränering om man upplever att källarväggarna eller golvet i källaren börjar bli fuktigt.

Undvika dränering

Det finns många villor med källare i Ulricehamn och för att undvika att behöva göra en dränering så bör man tänka på att man inte har någon rabatt i direkt anslutning till husväggarna. Det är bättre om man lämnar åtminstone en halvmeter från ytterväggen och rabatten om man vill ha en rabatt i nära anslutning. 

Kostnader

Kostnaden för att utföra en dränering i Ulricehamn kan variera beroende på hur pass omfattande arbetet är. Många av företagen som arbetar med dränering i Ulricehamn erbjuder sig ofta att komma ut och titta på problemet för att sedan erbjuda en offert. Om man är ute efter att få det bästa priset kan det vara bra att göra offertförfrågningar av olika företag i Ulricehamn för att se vilket företag som erbjuder de bästa priset.

Bra att tänka på 

Vissa grävningsarbeten och även dräneringar omfattas av ROT-avdraget vilket ger privatpersoner rätt till att göra en skattereduktion på arbetet. Det innebär att om företaget får betalt från skatteverket för en del av arbetskostnaden och som privatperson betalar man bara för materialet och för den del av arbetskostnaden som blir över efter att man har nyttjat ROT-avdraget.

En annan sak man bör tänka på är att anlita rätt företag för dräneringen. Om det väl är dags att genomföra ett sådant arbete är det viktigt att det görs på rätt sätt. Därför är det viktigt att man ser till att undersöka vilka företag som finns att välja mellan. Oftast finns det ett brett utbud i närområdet där man bor, man måste bara hitta dom. En snabb googling kan oftast lösa dessa problem. Dock kan det vara bra att höra sig för bland vänner och bekanta om de vet vilka företag som är bra.